Het team

SWS Fondali - Het team -

Onderbouw:
Teamleider: Dorien Overgoor

Groep 1/2:

Inval door Tineke Ypes

Maaike: maandag t/m woensdag
Catharina: woensdag t/m vrijdag

Groep 3/4:
Dorien: maandag t/m vrijdag

Ingrid: maandag t/m vrijdag

Ellen: woensdag t/m vrijdag

Middenbouw/bovenbouw
Teamleider: Aly Cuperus

Groep 5/6:
Iris: maandag t/m vrijdag

Jesse: maandag t/m vrijdag

Bente: donderdag en vrijdag (WPO-stagiaire)

Groep 7/8:
Inez: maandag t/m vrijdag

Aly: maandag t/m vrijdag
 

Internbegeleider:
Loe: dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend.

De schoolleiding:
Theo Oosterveld is per week 6 dagdelen aanwezig. Bij zijn afwezigheid zijn Dorien en Aly de aanspreekpunten voor ouders.

De schoolleiding komt eens in de twee weken op vrijdagmiddag bij elkaar voor het bespreken van beleidsmatige en organisatorische onderwerpen.