Onze school

SWS Fondali is een samenwerkingsschool. Onze school is ontstaan vanuit de twee basisscholen, openbare Daltonschool De Springplank en Katholieke basisschool de Jan Roothaanschool. Op 1 augustus 2015 zijn beide scholen gefuseerd. Beide scholen zijn een kleine 60 jaar zelfstandig actief geweest en hebben vanaf 1 augustus 2015 de krachten gebundeld vanuit de gedachte: ‘samen zijn we meer’!  

Fondali biedt:

  • Een stevige verankering vanuit twee basisscholen, betrokken ouders en een ambitieus team met passie voor onderwijs:  een goede bodem.
  • Een veilige leef- en leeromgeving waarin ouders en leerlingen elkaar ontmoeten. Waar verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar worden gedeeld en gerespecteerd vanuit ons motto: “Niet apart maar samen”
  • Een plek waar leerlingen uitgroeien tot unieke, zelfbewuste en zelfstandige personen.
  • Eigentijds onderwijs, dat aansluit bij de maatschappij waarin we leven
  • Uitdagend onderwijs, dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen.