Samenwoonschool

De twee scholen in Creil wonen samen in een gebouw. Wij zijn een zogenaamde ‘samenwoonschool’.

De school ligt prachtig omgeven door veel groen en mooie sportvelden. Bij mooi weer kunnen de kinderen hier gebruik van maken o.a. tijdens de gymlessen. De scholen hebben een  gezamenlijk plein, waar alle kinderen met elkaar spelen.

Beide scholen hebben een eigen ingang en werken volgens een eigen onderwijssysteem. Een keer per jaar vindt er een gezamenlijk project plaats waaraan alle leerlingen van beide scholen meedoen.

Meerdere keren per jaar hebben beide directeuren overleg met elkaar. Tevens vindt ook meerdere malen per jaar een gezamenlijk overleg plaats met de oudercommissie samenwoonschool en de directie.