Verlof buiten schoolvakanties

Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan wij ons aan moeten houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de school bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.
 
Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn mei 2017 vastgesteld door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Wij zijn bij het geven van verlof verplicht ons aan deze stappen te houden. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakantie verloopt altijd via de schoolleiding. 
 
Klik hier voor de procedure verlofaanvraag.