Foto's

Parro

Op Fondali gebruiken we Parro voor het delen van gemaakte foto's.

Parro is een digitaal communicatiemiddel. De leerkracht kan alle ouders in 1 keer een bericht sturen en ook worden oudergesprekken via de agenda van Parro ingepland.

We proberen alleen via Parro te communiceren en maken zo weinig mogelijk gebruik van losse briefjes of de email. We vragen dan ook alle ouders van onze leerlingen om Parro te installeren.

Heeft u vragen over Parro dan kunt u bij de directie terecht. 

Meer informatie is te vinden op:

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

SWS Fondali - Foto's -