Meerpresteerders

Op Fondali is een coördinator begaafdheid aanwezig.  Op onze school is dat Lida Kempen. De coördinator begaafdheid is geschoold en gespecialiseerd in het herkennen en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen, alsmede de ondersteuning van leerkrachten in het onderwijs aan meerpresteerders.  

Op Fondali kunnen leerlingen die behoefte hebben aan meer verrijking en verdieping dan al gegeven wordt in de eigen groep terecht in onze Plusklas. Lida Kempen verzorgd het onderwijs in onze Plusklas. Deze kinderen komen maandelijks 3 woensdagochtenden bij elkaar. 

De plusklas is voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan wat de de leerstof in de klas hen kan bieden. In de Plusklas worden ze ook soms geconfronteerd met de grenzen van hun kunnen, hun eigen 'plafond'. Ze leren op zo’n moment ervaren dat er ook dingen zijn die ze niet zomaar kunnen; ze moeten zich er echt voor inspannen. Dit heeft vaak een gunstig effect op hun werkhouding en motivatie. 

De leerlingen leren samenwerken met en afstemmen op medeleerlingen die, net als zij, ook sterk zijn op cognitief vlak. Het werken in de Plusklas met gelijk gestemden geeft herkenning. De leerlingen ontdekken dat er ook anderen zijn die hetzelfde ervaren als zij. Ze kunnen zichzelf zijn in de plusklas. Dit nodigt hen extra uit om hun eigen mening goed te onderbouwen maar ook te luisteren naar elkaar, zodat ze samen tot een oplossing of een product kunnen komen. Samen leren en ontdekken staat op die manier centraal.