Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder Urk wordt gevormd door de schoolbesturen (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Noordoostpolder-Urk. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor  alle leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Dit filmpje geeft in 3 minuten een beeld van wat Passend Onderwijs inhoudt. Wilt u meer lezen over passend onderwijs binnen Fondali? Dit kunt u lezen in onze schoolgids.