Talentontwikkeling

Onze school is een plek waar iedereen leert. We richten ons op de ontwikkeling van talenten en meesterschap van al onze leerlingen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Talent is individueel, dynamisch (dus in ontwikkeling), meervoudig (net als intelligentie), niet beperkt tot (hoog-)begaafden;
  • Talent gaat niet in de eerste plaats om excelleren, maar om interesse en motivatie;
  • Talentontwikkeling verloopt via fasen (kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en topprestaties);
  • Niet elk talent komt zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen;
  • De rol van de leerkracht bij talentontwikkeling: signaleren, ondersteunen, coachen en het inrichten van maatwerktrajecten;
  • Talent ontdekken is cruciaal;
  • Talent ontwikkeling vergt professionele aandacht en structurele begeleiding, samenhang met de leeromgeving is belangrijk;
  • Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van het eigen potentieel en zelfbevestiging.