Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert in overleg met de teamleden activiteiten voor de kinderen. Ook voor de ouders organiseert de activiteitencommissie een en ander. Ouders betalen een bescheiden bijdrage die gebruikt wordt voor de activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar juist zo bepalend zijn voor de sfeer op onze school. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Kerstbomen halen in het Kuinderbos, Krejafleur, Carnaval en afscheid groep 8. Vele handen maken licht werk, daarom vraagt de activiteitencommissie ouders om bij te springen bij de activiteiten.

De activiteitencommissie organiseert daarnaast in samenwerking met de overblijfcoördinator het overblijven op school en beheert het overblijfgeld.

Leden activiteitencommissie:

Voorzitter:           

  • Mevr. Marieke Vos

Secretaris:           

Penningmeester:    

  • Dhr. Ewoud de Ruiter

 Leden:                  

  • Mevr. Kyra Jongsma
  • Mevr. Jelleke Plantinga
  • Mevr. Imca Bootsma
  • Mevr. Annemarie Veenstra

Teamlid:                 

  • Roulerend tussen de teamleden