Overblijven

De school organiseert, samen met de Activiteitencommissie en ouders, overblijfmogelijkheden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 12.55 uur.

De leerlingen eten in het eerste kwartier met hun leerkracht in het eigen lokaal, daarna spelen ze onder de hoede van de overblijfouders tot 12.55 uur op het plein. Elke dag is er een vaste overblijfouder en een zogenaamde meedraaiouder (beurtelings een ouder van overblijvende leerlingen) aanwezig.

Een uitgebreide beschrijving van de organisatie en van de prijstelling bij structureel en incidenteel overblijven kunt u via de schoolleiding verkrijgen. Ook kunt u contact opnemen met de coördinatie van het overblijven via

overblijvenfondali@gmail.com

Informatie voor roulatieouders overblijven

 • De roulatieouder biedt samen met de vaste overblijfkracht de kinderen, binnen de gestelde regels, de gelegenheid om tot ontspanning te komen, ervan uitgaande dat de middagpauze voor de kinderen vrije tijd is
 • De roulatieouder en vaste overblijfkracht streven ernaar tijdens de lunchpauze de sfeer prettig en positief te houden, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen, soms moet er  bijgestuurd worden (bijv. in geval van te veel lawaai maken of van tafel lopen), dit is ook een taak van de roulatieouder.
 • De roulatieouder zit tijdens het eten bij de kinderen van groep 1-2. De leerkrachten van groep 3-4, 5-6 en 7-8 zitten bij hun eigen groep in het lokaal. Om 12.15 uur gaan de kinderen van deze groepen naar buiten. De vaste overblijfouder gaat dan ook naar buiten voor het toezicht. De kinderen die nog niet klaar zijn met eten gaan naar het lokaal van groep 1-2. Daar ronden zij hun lunch af.
 • Als de laatste eters klaar zijn gaat u ook naar buiten en houdt u toezicht op het plein, samen met alle overblijfkrachten van de Samenwoonschool en ook hier is de positieve, gezellige sfeer belangrijk. U werkt hier aan mee en u mag kinderen aanspreken  op 'ongewenst' gedrag.
 • U ziet toe op regels die gelden op het schoolplein. Belangrijke regels zijn:
  -Voetballen doen de kinderen op de daarvoor bestemde plek naast school.
  -De kinderen mogen niet achter de heg bij het voetbalplein (in het bos).
  -De leerlingen mogen niet achter de school
  -Tijdens het overblijven blijven de kinderen binnen de hekken en heggen.