Verkeersouders

Vanuit de Samenwoonschool zijn verkeersouders actief met het bevorderen van de verkeersveiligheid rond de school. Zij maken kinderen en ouders bewust van de gevaren en geven tips. 

Parkeren rondom de school

Op de tijdstippen waarop de school begint en eindigt is het erg druk rondom de school. Daarom hebben we met elkaar afgesproken om niet voor de school te parkeren maar in de Jachthondenstraat, de Meute of op het plein bij Tiems.

Speciale aandacht graag voor het volgende: het komt wel eens voor dat mensen hun auto bij de brandweerkazerne parkeren. Ons dringende verzoek is om dit NIET te doen. Als de brandweer moet uitrukken dan gaat er kostbare tijd verloren als er auto’s voor de uitrit van de kazerne geparkeerd staan.