Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de activiteitencommissie de ouders om een vrijwillige bijdrage. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op de zakelijke ouderavond. Ook maakt de penningmeester van de AC een financieel jaaroverzicht dat aan de ouders wordt voorgelegd. Vanuit dit fonds worden diverse activiteiten betaald. Het ouderfonds wordt beheerd door de AC. Voor kinderen die na 1 mei op school komen betalen ouders geen bijdrage. De bijdrage aan de schoolreis voor de groepen 1 tot en met 8 is verplicht. U ontvangt in de loop van het schooljaar een factuur van de penningmeester van de AC.