Visie


Onze missie:
‘Samen leren in de 21e eeuw!’

Identiteit
Onze school is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat de katholieke en de openbare identiteit elk bewust en herkenbaar worden vormgegeven in het dagelijkse onderwijs en op speciale momenten, zoals bij vieringen. Verder geven wij ons identiteitsonderwijs dit schooljaar vorm via de AVES- pilot “Lessen Leren Leven”.

Leerlingen:
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren. Ieder mens is uniek. We streven er dan ook naar ieder kind zich gelukkig te laten voelen vanuit de eigen persoonlijkheid. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met alle kinderen op school en wij leren de kinderen dat ook te doen met elkaar. Respect voor anderen speelt daarbij een belangrijke rol. Om dit te bereiken moeten de kinderen onder andere leren zich te houden aan de regels en de structuur van de school.

Onderwijs:
Onze school geeft onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een volwaardig bestaan in de 21e eeuw. Dat betekent o.a. dat we de kinderen laten leren met een gedeelde verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Leerlingen nemen daarbij onder begeleiding van leerkrachten zelf beslissingen over een aantal van hun leeractiviteiten. Ook laten we leerlingen veel met en van elkaar leren door middel van samenwerkend leren. We willen de denkvaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen ontwikkelen, zodat ze bij ons leren om te leren. Natuurlijk zorgen we ervoor dat dit alles bijdraagt aan goede leeropbrengsten.

Team:
Wij vinden het belangrijk dat ook leerkrachten in een veilige school met een prettige sfeer kunnen werken. Het team kan dan een voorbeeld zijn voor de kinderen en de ouders.

Onze school is ingericht als een professionele leergemeenschap, waarin leerkrachten zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit draagt bij aan de verdere  onderwijsverbetering in onze school.

Omgeving:
Hulp van ouders en verzorgers vinden we heel belangrijk, we schakelen hen graag en veel in. De Activiteitencommissie ondersteunt veel van onze activiteiten. De Medezeggenschapsraad en de Klankbordgroep denken beleidsmatig met ons mee. Wij streven verder naar een goede samenwerking tussen onze school, alle instanties en de andere school binnen ons gebouw