Algemeen

Wij zien ouders als partners in ons onderwijs. Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de ouders. We tonen interesse in elkaar, vormen een team voor het welzijn van het kind. Ouders kennen hun kind het beste en zijn partner bij het zoeken naar de goede wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Ouders mogen daarom van Fondalil verwachten dat we goed onderwijs bieden, oog hebben voor het welzijn van kinderen en ouders daarin continu betrekken. Door onder andere ouder- kindgesprekken, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven, en ouderavonden creëren we een goede wisselwerking in het belang van uw kind.

Van ouders verwachten we dat ze de school ondersteunen in het beleid en helpen waar nodig. Zonder die hulp van ouders is het niet mogelijk om goed onderwijs te geven. We verwachten van ouders een helpende hand en meedenken waar nodig. Binnen onze school werken wij met een medezeggenschapraad, een klankbordgroep en een activiteitencommissie. Vanzelfsprekend zijn alle ouders met specifieke talenten erg welkom als aanvulling op ons onderwijs.