Klankbordgroep

Op sws Fondali is een Klankbordgroep actief, die bestaat uit ouders. Deze groep spreekt vier keer per jaar met de directeur van de school over het onderwijs en de opvoeding op onze school en over onze vormgeving van de identiteit.

De Klankbordgroep kent  vier leden: 

Dhr. Steven Hunneman, 

Mevr. Manon Lugtenberg, 

Mevr. Mariska Schutte en 

Mevr. Geke Willems. 

Dit schooljaar komen we drie keer bijeen. In mei of juni spreken we nog een keer af om over de formatie van het volgende schooljaar te spreken.